Jaring-Brunia-begeleid-koeien

aanmelden ‘samen voor grond I’

aanmelden ‘samen voor grond’

Fijn dat je een concrete grondvraag hebt en mee wilt doen met Aardpeer! Met het geld, opgehaald met de obligatie uitgifte van  Stichting BD Grondbeheer, kunnen we grond gaan aankopen, en nog dit jaar nieuwe pachters in de Aardpeer portefeuille opnemen. Je kan je nu tot 1 maart 2021 aanmelden!

Let op

Deze registratie betekent niet dat we ook daadwerkelijk de grondvraag van je initiatief kunnen ondersteunen. We verwachten méér aanmeldingen dan er financiële middelen beschikbaar komen. Houd er rekening mee dat we je aanvraag misschien niet kunnen honoreren.

Selectieprocedure

Uit de aanmeldingen selecteert de kerngroep van Aardpeer enkele initiatieven, die vervolgens gevraagd worden om een bedrijfsplan in te dienen. Na een mondelinge toelichting op die plannen besluit de kerngroep welke grond wordt aangekocht. Het tijdstip en de omvang waarop de selectieronde start, hangt samen met de succesvolle plaatsing van de obligatie van Stichting BD Grondbeheer. Wij nemen te zijner tijd per email contact op met de belangstellenden.

Hoe zit het precies?

Stichting BD Grondbeheer heeft bij een succesvolle obligatie-uitgifte maximaal 7,1 miljoen euro beschikbaar om voor nieuwe initiatieven grond aan te kopen die bijdragen aan de doelstellingen van Aardpeer. De aangekochte grond zal langdurig in de ‘kluis’ van BD Grondbeheer opgenomen worden, zodat ze hiermee een gezonde economie, gezonde bodem en gezonde aarde kan nastreven. Bij de uitgifte in erfpacht worden dit in de erfpachtvoorwaarden geborgd.

Hoe werkt de selectie?

De pachters zullen door de kerngroep van Aardpeer geselecteerd worden op o.a. duurzaamheid en ambities op de 3 pijlers van Aardpeer, economisch gedragen, natuur gedreven en sociaal verbonden. Daarbij wordt ook gekeken naar voldoende diversiteit en geografische spreiding binnen de portefeuille.

Je kunt belangstelling tonen tot 1 maart 2021. Bij een succesvolle plaatsing van de obligaties van Stichting BD Grondbeheer, zullen initiatieven geselecteerd worden voor de tweede ronde. Zit je hier niet bij? Niet getreurd. Dit zal niet de laatste uitgifte zijn. Wanneer je je aanmeldt, houden we je ook op de hoogte van toekomstige rondes.

rups-op-wortelen