faq

1

Waarom is de hoge grondprijs in Nederland zo’n probleem?

Door de hoge grondprijzen hebben boeren een enorme financieringslast. Ze moeten het uiterste uit hun land halen om daar aan te kunnen voldoen. De natuur komt zo steeds meer in de knel en de bodem raakt uitgeput. Wij willen dat systeem doorbreken door de pachtprijs weer realistisch te maken.

2

Waarom lukt het aardpeer wel om de pacht betaalbaar houden?

Wij financieren de grond met een combinatie van privaat geld, subsidies en giften. Onze financiers zijn bovendien tevreden met een iets lager rendement als daar een mooiere wereld tegenover staat. En natuurlijk werken we zonder winstoogmerk. Al met al maakt dat onze pacht een stuk beter betaalbaar en kunnen boer en natuur weer gezond samenwerken.

3

Ondersteunen jullie de boeren ook met kennis?

aardpeer – samen voor grond is een initiatief van BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Center, Wij.land en Herenboeren. Dat betekent dat we veel kennis in huis hebben voor het verduurzamen van landbouw. We helpen ondernemers dan ook graag op weg met het uitwerken van hun plannen. 

4

Hoe weten jullie zeker dat de boeren ook in toekomst de wereld mooier maken?

Al onze boeren ontmoeten elkaar regelmatig. Zo houden ze elkaar scherp en delen ze goede ideeën en nieuwe inzichten. Daarnaast doen de boeren jaarlijks mee aan een zelfbeoordeling, een reportage en een onafhankelijke monitoring. 

5

Doen jullie boeren ook iets aan het stikstofprobleem?

Ja, door te streven naar gesloten kringlopen en minder input van buitenaf, zoals kunstmest en krachtvoer. Wat niet over de dam komt, stoot je ook niet uit.  Een mooi voorbeeld daarvan is de kerstbomen-actie van Pieter Koonstra.

6

Hoeveel grond wil aardpeer uiteindelijk kopen?

We zijn heel ambitieus. Het liefst zien we dat straks 1/3 van alle Nederlandse landbouwgrond eigendom is van aardperen. Maar we beginnen bescheiden. Op dit moment heeft aardpeer ongeveer 70 ha aangekocht.

7

Zijn er wel genoeg milieuvriendelijke boeren te vinden voor 1/3 van Nederland?

Absoluut. Maar liefst 80% van de Nederlands boeren zou natuurvriendelijker willen werken. Dat willen wij bereikbaar voor ze maken. Met een realistische pacht. En toegang tot kennis over innovatieve en duurzame landbouw.

8

Hebben jullie al pachters gevonden voor het land dat jullie nu gekocht hebben?

Dat hebben we zeker! Hier stellen we er twee aan je voor.

9

Waar koopt aardpeer grond?

Dat bepalen onze pachters. Vaak is het in de buurt van bestaande bedrijven.

10

Geven jullie ook grond ‘terug aan de natuur’?

Nee. Wij kopen landbouwgrond. En dat blijft ook landbouwgrond. Door de pachtprijs betaalbaar te houden en onze boeren te helpen met duurzame innovatie, maken we het mogelijk om het minder intensief, en dus met meer ruimte voor de natuur, te bewerken.

11

Hoeveel kost een obligatie?

500 euro

12

Hoe lang loopt een obligatie?

Je kunt kiezen voor 5 of 10 jaar.

13

Wat is de rente?

0,7% bij 5 jaar. 1,2% bij 10 jaar. En daar krijg je natuurlijk nog een mooiere wereld bij.

14

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd?

Aan het einde van de looptijd wordt je lening terugbetaald. Maar je kunt er ook voor kiezen om de obligatie om te zetten in een certificaat van aandeel. Zo weet je zeker dat de wereld ook voor altijd mooier blijft.

15

Hoe veilig is mijn obligatie?

Ook het kopen van een obligatie brengt risico’s met zich mee. Daarover lees je straks meer in de prospectus.

16

Heeft aardpeer - fonds voor grond een AFM vergunning?

Ja. Op dit moment wordt de prospectus beoordeeld door de AFM. Zodra de vergunning verleend is, worden de obligaties uitgebracht. Schrijf je hier in voor de nieuwbrief, dan houden we je op de hoogte!

17

Kunnen aardperen ook meer doen dan geld geven?

In de toekomst zullen aardperen die lokale initiatieven financieel ondersteunen, nauwer betrokken worden en zich actief kunnen inzetten. Maar alleen als je dat leuk vindt! 

18

Kan ik ook doneren?

Ja, dat kan zeker! Neem daarvoor contact op met Kees van Biert van Stichting Grondbeheer,  kees.vanbiert@aardpeer.nl of maak uw donatie over aan : (reknr….) t.n.v. Stichting Grondbeheer o.v.v. donatie. Stichting Grondbeheer heeft een ANBI status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar zal zijn.

19

Doet aardpeer dit allemaal alleen?

Nee, we zoeken actief de samenwerking op. Met wetenschappers, de overheid, heel veel enthousiaste aardperen en organisaties zoals Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Wereldnatuurfonds en MVO.