Jaring-Brunia-begeleid-koeien

aanmelding Brabantse toekomstboeren

Ben jij de toekomstboer die het Brabantse landschap gaat verrijken?

Samen voor grond in het Van Gogh Nationaal Park

We zijn op zoek naar ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn, en laten zien dat het loont om je duurzame dromen te realiseren: dat is goed voor boer, burger, bodem, biodiversiteit en het Brabants landschap!

We maken grond beschikbaar voor agrarische ondernemers om met een verbeterd verdienmodel een duurzame bijdrage te leveren aan het landschap in en om Van Gogh Nationaal Park. Dit park strekt zich uit van ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven tot Breda en haar omgeving. In dit gebied werken meer dan 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving: prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Brabants BodemAardpeer, samen voor grond en De Plaatsen gaan ondernemers ondersteunen door grond en andere support beschikbaar te stellen aan boeren met mooie plannen in deze regio.

Wij zijn dus op zoek: naar boeren, ondernemers of voedselinitiatieven die met hun dromen en ambities het verschil willen maken. Concreet betekent dit dat je, nadat je geselecteerd bent, met de projectpartners aan de slag gaat met je plan, waarbij de projectpartners toegang tot geschikte landbouwgrond helpen realiseren en ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van je plannen.

Je kan jouw plan nu tot 31 maart 2023 aan ons sturen: meld je hier aan!

Zo ziet onze toekomst(ige) boer (m/v) eruit

Onze ideale partner voor dit project is op zoek naar 2 tot 40 ha grond (extra grond of een nieuwe locatie) om een duurzame(re) bedrijfsvoering op of uit te bouwen. Jij/jullie hebt een visie op de toekomst en kan ons vertellen hoe jouw initiatief dit waar gaat maken. In jouw visie draag je bij aan een duurzaam en gezond voedselsysteem op een gezonde bodem. Jouw plan levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, de water- en bodemkwaliteit en het landschap. Het is een gezond bedrijfsmodel op de lange termijn dat past in deze omgeving. Onze boer zoekt actief verbinding met zijn omgeving, collega boeren, ondernemers en consumenten. Je bent een ambassadeur die actief en zichtbaar wil samenwerken met de projectpartners om dit een succes te maken.

Kortom: jij bent een communicatief sterke, creatieve, ondernemende initiatiefnemer met een visie op de toekomst en kan ons vertellen hoe je dit met jouw plannen gaat waarmaken. Ben jij een boer die buiten de kaders durft te denken? Dan ben jij onze ideale kandidaat!

Benieuwd naar het verhaal van boeren die je voorgingen? Lees hun verhaal hier!

Praktische zaken

Je kunt je belangstelling tonen tot 31 maart 2023, via deze link.

De komende weken organiseren we twee bijeenkomsten voor meer informatie, waarvan één online, op de volgende data:

Webinar (online): 15 maart om 20:00 uur

Informatie bijeenkomst: 24 maart om 09:30 bij Plaats De Kleine Aarde in Boxtel

Voor beide bijeenkomsten geldt dat je daar aan kunt deelnemen wanneer je je aanmeldt via info@aardpeer.nl. Voor de online bijeenkomst ontvang je in de middag voorafgaand aan het webinar de juiste link naar de online omgeving.

Mochten beide data niet mogelijk voor je zijn, stuur dan je vraag naar info@aardpeer.nl, dan nemen we zelf contact met je op.

Let op

Deze registratie betekent niet dat we ook daadwerkelijk de grondvraag van je initiatief kunnen ondersteunen. We verwachten méér aanmeldingen dan er financiële middelen beschikbaar komen; daarom maken we gebruik van een selectieprocedure. Houd er dus rekening mee dat we je aanvraag mogelijk niet kunnen honoreren.

rups-op-wortelen

Selectieprocedure

Uit de aanmeldingen selecteren de projectpartners een aantal kansrijke initiatieven. Selectie zal plaatsvinden op duurzaamheid, ambitie, haalbaarheid en verbinding met de omgeving. Daarnaast wordt ook gekeken naar voldoende diversiteit en geografische spreiding binnen de portefeuille. Deze inzendingen worden vervolgens gevraagd een bedrijfsplan in te dienen en deze met de projectpartners te bespreken, om daarna in gezamenlijk overleg het plan aan te scherpen (waar nodig). Na een mondelinge presentatie en toelichting voor de selectiecommissie (bestaande uit 2 personen vanuit Brabants Bodem, 2 personen vanuit Aardpeer en De Plaatsen en 1 onafhankelijk persoon) besluit de de selectiecommissie met welke boeren we verder op pad gaan.

Hoe zit het precies?

Bij een succesvolle plaatsing van de obligatie is er voor deze ronde maximaal 10 miljoen euro beschikbaar om voor minimaal 3 nieuwe initiatieven grond aan te kopen die bijdragen aan de doelstellingen van het project, zoals eerder beschreven. De aangekochte grond zal langdurig in een stichting met een ANBI status worden ondergebracht. Deze grond wordt aan de boeren/initiatieven langjarig ter beschikking gesteld voor een pachtprijs die passend is voor het realiseren van het bedrijfsplan. Bij de uitgifte in erfpacht worden de duurzaamheidsdoelstellingen in de erfpachtvoorwaarden geborgd.