aardpeer

over ons

Samen voor grond

Aardpeer, samen voor grond is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Triodos Regenerative Money Centre, Stichting Wij.land en Stichting Herenboeren NL. Samen hebben we alles in huis om met Aardpeer de wereld te veranderen.

Aardpeer verbindt mens en natuur via grond

Door toegang tot grond te realiseren voor natuur gedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen initiatieven.

Dat leidt tot herstel van de bodem, biodiversiteit, natuur, dierenwelzijn, sociale verbindingen, (gezonde) economie en nog veel meer!

Maatschappelijke Coalitie voor de grond

Stichting Wij.land

Werkt aan een inspirerend landschap waar er evenwicht is tussen landbouw, natuur en de mensen die er wonen en werken. Wij.land kan Aardpeer in contact brengen met boeren met een missie, en boeren helpen in het maken van een succesvolle transitie naar duurzame landbouw.

Stichting Herenboeren Nederland

is in 2013 opgericht met als missie om alle Nederlanders bij hun voedselproductie te betrekken. Met haar vakkundige professionele boeren en tuinders, en coöperaties van betrokken burgers, heeft Herenboeren de ambitie om bij te dragen aan het realiseren van een natuurgedreven en volhoudbaar landbouw- en voedselsysteem. Er zijn anno 2023 al 18 Herenboerderijen Nederland en nog eens meer dan 35 in oprichting.

Stichting BD Grondbeheer

Heeft jarenlange ervaring met het ophalen van privaat vermogen om meer biologisch-dynamische landbouw mogelijk te maken. Met Aardpeer kan Stichting BD Grondbeheer die kennis nu inzetten voor alle duurzame en natuurvriendelijke landbouwconcepten.

Triodos Regenerative Money Centre (TRMC)

Leent, belegt en doneert geld met een innovatieve en impactgerichte benadering. Natuurlijk en maatschappelijk rendement gaat boven alles.

TRMC ondersteunt initiatieven die een katalyserende rol als potentiële game changer kunnen vervullen. Strevend naar een regeneratieve economie die mensen dient en rentmeester is van de ecosystemen van de aarde.

Onze initiatiefnemers:

Portret van Liesbeth Soer

Liesbeth Soer

Aardpeer

Portret van Danielle de Nie

Danielle de Nie

Stichting Wij.land

Portret van Geert van Veer

Geert van Veer

Stichting Herenboeren Nederland

Portret van Kees van Biert

Kees van Biert

Stichting BD-grondbeheer

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
over ons