aardpeer

Natuurinclusieve landbouw, wat is dat?

Wat is natuurvriendelijke landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een manier van voedselproductie die streeft naar een samenwerking tussen landbouw en de natuur. Het is ontworpen om de negatieve impact van gangbare landbouw op de natuur te verminderen en tegelijkertijd duurzaam en milieuvriendelijker voedsel te produceren. Enkele belangrijke kenmerken van natuurinclusieve landbouw zijn:

Behoud van biodiversiteit

Natuurinclusieve landbouw streeft naar het behoud en herstel van biodiversiteit op boerderijen. Dit kan onder meer het creëren van natuurlijke habitats, zoals hagen, bosjes, en wetlands, omvatten om wilde dieren aan te trekken en te ondersteunen.

Bodemgezondheid

Natuurinclusieve landbouw legt de nadruk op het behoud van een gezonde bodemstructuur en -samenstelling. Dit kan worden bereikt door minder intensieve bodembewerking, het gebruik van organische meststoffen en het stoppen met chemische pesticiden en kunstmest.

Gewasdiversiteit

In plaats van grootschalige monoculturen aan te planten, moedigt natuurinclusieve landbouw diversiteit in gewassen aan. Dit kan helpen bij het verminderen van de verspreiding van ziekten en plagen en het bevorderen van een meer evenwichtige ecosystemen op boerderijen.

Natuurlijke plaagbestrijding

Natuurlijke vijanden van schadelijke insecten worden gestimuleerd om in het ecosysteem van de boerderij te gedijen, waardoor de chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn.

Duurzaam waterbeheer

Natuurinclusieve boeren gaan verstandig om met waterbeheer, zoals het verminderen van waterverontreiniging door het geen gebruik te maken van meststoffen en pesticiden, en het bevorderen van waterconservering.

In verbinding met lokale gemeenschappen

Natuurinclusieve landbouw heeft vaak als doel om lokale gemeenschappen te ondersteunen door het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van duurzame voedselproductie.

Het doel

Het uiteindelijke doel van natuurinclusieve landbouw is om een gezonde en veerkrachtige landbouwsector te creëren die zowel voedselzekerheid als milieubescherming bevordert. Het benadrukt het belang van evenwichtige ecosystemen op landbouwgronden en het minimaliseren van de impact van de landbouw op de wereld.

En jij kan mee doen! Door ons te steunen in campagnes of een stukkie grond te kopen. Zo help je natuurinclusieve boeren om aan de slag te gaan, stel je de grond veilig en creëer je een betere wereld voor nog vele generaties na jou.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
Natuurinclusieve landbouw, wat is dat?