aardpeer

natuurvriendelijke landbouw, wat is dat?

Wat is natuurvriendelijke landbouw?

Natuurvriendelijke landbouw is een manier van voedselproductie die streeft naar een samenwerking tussen landbouw en de natuur. Het is ontworpen om de negatieve impact van gangbare landbouw op de natuur te verminderen en tegelijkertijd duurzaam en milieuvriendelijker voedsel te produceren. Enkele belangrijke kenmerken van natuurvriendelijke landbouw zijn:

Behoud van biodiversiteit

Natuurvriendelijke landbouw streeft naar het behoud en herstel van biodiversiteit op boerderijen. Dit kan onder meer het creëren van natuurlijke habitats, zoals hagen, bosjes, en wetlands, omvatten om wilde dieren aan te trekken en te ondersteunen.

Bodemgezondheid

Natuurvriendelijke landbouw legt de nadruk op het behoud van een gezonde bodemstructuur en -samenstelling. Dit kan worden bereikt door minder intensieve bodembewerking, het gebruik van organische meststoffen en het stoppen met chemische pesticiden en kunstmest.

Gewasdiversiteit

In plaats van grootschalige monoculturen aan te planten, moedigt natuurvriendelijke landbouw diversiteit in gewassen aan. Dit kan helpen bij het verminderen van de verspreiding van ziekten en plagen en het bevorderen van meer evenwichtige ecosystemen op boerderijen.

Natuurlijke plaagbestrijding

Natuurlijke vijanden van schadelijke insecten worden gestimuleerd om in het ecosysteem van de boerderij te gedijen, waardoor chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn.

Duurzaam waterbeheer

Natuurvriendelijke boeren gaan verstandig om met water. Zij bevorderen de waterkwaliteit door geen gebruik te maken van meststoffen en pesticiden.

In verbinding met lokale gemeenschappen

Natuurvriendelijke landbouw heeft vaak als doel om lokale gemeenschappen te ondersteunen door het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van duurzame voedselproductie.

Het doel

Het uiteindelijke doel van natuurvriendelijke landbouw is om een gezonde en veerkrachtige landbouwsector te creëren die zowel voedselzekerheid als milieubescherming bevordert. Het benadrukt het belang van evenwichtige ecosystemen op landbouwgronden en het minimaliseren van de impact van de landbouw op de wereld.

En jij kan mee doen! Door ons te steunen in campagnes of een stukkie grond te kopen. Zo help je natuurvriendelijke boeren om aan de slag te gaan, stel je de grond veilig en creëer je een betere wereld voor nog vele generaties na jou.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
natuurvriendelijke landbouw, wat is dat?