aardpeer

manifest samen voor grond | Lente

Het is lente!

Een nieuwe periode breekt aan, nieuw leven ontluikt.

De lente begint vandaag en een nieuwe regeerperiode gaat binnenkort van start.

We zijn begonnen aan het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde bodem.

Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met onze bodem.

Daarom vragen wij aandacht voor een gezonde en vitale bodem als basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn.

Als wij ons allemaal gaan gedragen als bondgenoten van de bodem, wordt de bodem ook onze bondgenoot: een ge­ zonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodi­ versiteit.

Daarom staan wij hier op 21 Maart 2021, met 21 ouders en 21 baby’s en vragen aandacht voor toegang tot een betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties.

De ruim 21 organisaties die dit manifest onderschrijven, stellen toegang tot een vruchtbare en vitale bodem voor toekomstige generaties centraal. Zij werken dagelijks aan herstel, revitalisatie, regeneratie van de bodem. Want bodem is leven! Een gezonde en vitale bodem is de sleutel naar een gezonde samenleving die in balans is met de natuurlijke grenzen van onze planeet.

Wij vragen onze nieuwe volksvertegenwoordigers en de nieuwe leiders en beleidsmakers van ons land om zich bij ons aan te sluiten, mee te helpen en ook bondgenoten van de bodem te worden, door mee te werken aan betaalbare toegang tot grond:

— Een vitale bodem is de basis van ons bestaan. Zie de bodem als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal beleid voor natuur, landbouw en voedsel.

— De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van toegang tot een gezonde en vitale bodem.
Die vitaliteit staat zwaar onder druk en
daarom moeten we nu handelen.

— Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem
voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.

— Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven on­ dersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.

— Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaabare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeen­ schappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaakom te intensiveren en schaal te vergroten.

Zonder landbouw geen voedsel, zonder bodem geen landbouw.

Zonder gezonde bodem dus geen gezond voedsel en zonder gezond voedsel geen gezonde mensen.

Wij zijn verantwoordelijk.
Wij kunnen veranderen.
Wij kunnen met elkaar zorgen voor een vitale bodem.

En daarmee voor een vitale basis voor onze toekomstige generaties.

An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
manifest samen voor grond | Lente