aardpeer

manifest samen voor grond | Herfst

Het is herfst

Traditioneel was dit in veel oude culturen de tijd van de oogst- feesten, van overvloed, voordat de lange winterperiode begon.

Licht en donker zijn in evenwicht, de dag en de nacht zijn precies even lang. En dat is wel symbolisch, want we staan op
een kruispunt.

Wordt het donker of bouwen we aan het licht? Aan nieuwe vormen als het oude sterft? Jonge en vernieuwende boeren werken aan het herstellen en revitaliseren van onze bodem, zodat deze ons blijvend kan voorzien van gezonde voeding en rijke oogsten, tot in lengte van jaren.

We zijn begonnen aan het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde bodem.

Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten omgaan met onze bodem. Daarom vragen wij aandacht voor een gezonde en vitale bodem als basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn.

Als wij ons allemaal gaan gedragen als bondgenoten van de bodem, wordt de bodem ook onze bondgenoot: een gezonde en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit.

Daarom staan wij hier op 21 september 2021 met 21 natuurvriendelijke boeren en vragen aandacht voor toegang tot een betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties.

De organisaties die dit manifest onderschrijven, stellen toegang tot een vruchtbare en vitale bodem voor toekomstige generaties centraal. Zij werken dagelijks aan herstel, revitalisatie, regeneratie van de bodem.
Want bodem is leven!

Een gezonde en vitale bodem is de sleutel naar een gezonde samenleving die in balans is met de natuurlijke grenzen
van onze planeet.

Wij vragen onze volksvertegenwoordigers en beleidsmakers van ons land om zich bij ons aan te sluiten door mee te werken aan betaalbare toegang tot grond:

– Een vitale bodem is de basis van ons bestaan. Zie de bodem als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal beleid voor natuur, landbouw en voedsel.

– De toekomst van de komende generaties is afhankelijk

– van toegang tot een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.

– Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor
de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.

– Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.

– Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Zonder landbouw geen voedsel, zonder bodem geen landbouw.

Zonder gezonde bodem dus geen gezond voedsel en zonder gezond voedsel geen gezonde mensen.

Wij zijn verantwoordelijk.
Wij kunnen veranderen.
Wij kunnen met elkaar zorgen voor een vitale bodem.


En daarmee voor een vitale basis voor onze toekomstige generaties.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
manifest samen voor grond | Herfst