aardpeer

ANBI - Stichting Samen voor Grond

Stichting Samen voor Grond voldoet vanaf haar oprichting op 9 februari 2024 aan de ANBI voorwaarden. De Stichting heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend voor een ANBI beschikking, die momenteel wordt beoordeeld. Zodra de ANBI status is verkregen zal dat op deze website openbaar worden gemaakt.

Stichting Samen voor Grond

RSIN 866218129

p/a Landgoed Kraaybekerhof

Diederichslaan 25

3971PA Driebergen

samenvoorgrond@aardpeer.nl

Stichting Samen voor Grond stelt zich ten doel het bevorderen van natuurvriendelijke landbouw, waarmee de productie van gezond voedsel wordt gekoppeld aan een levende bodem, meer biodiversiteit en maatschappelijke verbinding.

Om dit doel te realiseren richt de stichting zich op het verwerven of in beheer nemen van agrarische gronden, om deze tegen een maatschappelijke pachtprijs beschikbaar te stellen aan geselecteerde natuurvriendelijk werkende boeren.

Centraal staat de zorg dat verworven en in beheer gekregen gronden op de lange termijn gezond blijven, gevrijwaard van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en andere factoren die de gezondheid van de bodem geen goed doen.

Beleidsplan

Lees

Het bestuur van de stichting wordt gevoerd door:

Danielle de Nie, voorzitter

Michiel de Koe, penningmeester

Geert van der Veer, secretaris

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd

publicatieformulier

Lees

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
ANBI - Stichting Samen voor Grond