aardpeer

word aardpeerboer

Ook Aardpeerboer worden?

Van gangbare akkerbouwers of veehouders die de omslag willen maken naar een duurzaam bedrijfsmodel tot een voedselbos met een uitbreidingswens. Elke boer en nieuw voedselinitiatief kan Aardpeer-boer worden. Als je zicht op concrete grond hebt, kan je je bij ons aanmelden. Dat kan via onderstaand formulier:

Ook aardpeerboer worden?

Meld je aan

Na het invullen van het formulier ontvang je van ons een mail met tips om je voor te bereiden op een Aardpeer traject! Wij houden je vervolgens op de hoogte wanneer zich een nieuwe kans voordoet om mee te doen in een financieringsronde!

Wat is een aardpeerboer?

Aardpeerboeren zetten zich in voor het stimuleren van de natuurlijke werking van de bodem en het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. Ze bevorderen de positieve impact, die het bedrijf heeft op natuur en landschap. Ook zorgen ze voor een verbinding van het bedrijf met haar directe omgeving. Het zijn boeren met een missie!

Pachtprijs

Een ‘natuurvriendelijke’ pachtprijs, gebaseerd op het voortbrengend vermogen van de grond. De marktwaarde van de grond is in het Aardpeer-model niet leidend voor de pachtprijs. In de huidige omstandigheden zal dit dus vaak betekenen dat de pachtprijs lager ligt dan wat gangbaar is in de markt.

Pachttermijn

Aardpeer geeft grond langjarig in pacht uit en geeft boeren daarmee een lange termijnperspectief waarmee het bedrijf zich kan ontwikkelen.

Certificering

In de overeenkomst wordt een bepaald duurzaamheidsniveau vastgelegd, bijvoorbeeld een certificering als SKAL of Demeter, aansluiting bij Herenboeren NL of andere meetbare prestaties.

Minimale eisen

  • een duurzaam beheer van de bodem zonder chemische middelen en kunstmest;
  • het vergroten van de biodiversiteit;
  • gezonde menswaardige (werk)omstandigheden;
  • goed geborgd dierenwelzijn;
  • het herstel van de balans tussen natuur en landbouw;
  • het zoeken van verbinding met de directe omgeving.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
word aardpeerboer