aardpeer

Familie Linschoten

De Doortjeshoeve

Ontmoet de familie Linschoten, deze gepassioneerde biologische melkboeren zijn op zoek naar een extra stuk land. Al jaren ondernemen ze deels op het land van anderen, dit kost veel tijd en is helemaal niet praktisch. Pas als ze deze losse stukken in eigen langdurig beheer hebben kunnen ze met zorg de omgeving gezond houden. Daar helpen we ze graag bij!

Dit is de familie Linschoten met vader Frank, moeder Yvonne, zoon Corné en schoondochter Shannon.

En zij vormen samen de Doortjeshoeve, een biologisch melkveebedrijf waar ze met z’n vieren 70 melkkoeien, 70 vleesvee en 45 kalveren verzorgen. Al deze koeien samen en de productie van het eigen voer vragen om 110 hectare grond die nu verdeeld is over veel losse pacht.

De Doortjeshoeve is een echt familiebedrijf, vader Frank nam het bedrijf van zijn ouders over. Hij begon ooit met 100 fokzeugen en 30 melkkoeien. Ondertussen namen ze afscheid van de varkens, omdat dat te industrieel werd. Daar wilde Frank en Yvonne niet in mee gaan: “De markt vroeg om steeds intensievere boeren, maar dat wilden wij helemaal niet. We zagen dat het land dat helemaal niet nodig had en wilden de natuur behouden. Zo gingen we in 2016 in omschakeling en waren we in 2018 volledig biologisch, dat past bij ons. Het is onze identiteit.”

Onze grootste uitdaging is de verkaveling. Momenteel werk ik daardoor 70 uur per week, veel te veel. Het zou zo veel meer rust geven als onze koeien dichterbij zouden kunnen staan. Dan kan ik ook een stapje terugzetten – Frank

Hier staat natuur voorop, dat zie je terug. Lopend door de wei kom je verschillende vogels tegen. We hebben bemestingsvrije zones, akkerranden, verschillende bomen en een vogeldrinkplaats. Ook willen we af van de ’turbo’ koeien, we kiezen bewust voor dubbeldoel koeien die gemiddeld 7 jaar worden. Ter vergelijking, gemiddeld worden de koeien in Nederland 4,5 jaar oud. We streven ernaar dat de koeien gemiddeld 8 jaar worden, onze oudste is nu 11! Ook ont-hoornen we de koeien niet, dit vinden we niet diervriendelijk. Daarbij komt dat de horens een functie hebben, zo helpen ze bij hittestress en bij het afkalven dan trekt de koe er mineralen uit.

Naast onze koeien hebben we ook kippen, in een mobiele stal, zij eten het gras en de larven uit de mest van de koeien. Onze kippen zijn daarmee een natuurlijke vorm van vliegenbestrijding. En ze geven ons biologische eitjes!

Op het land dat we voor ogen hebben, willen we voor een deel agroforestry toepassen. Zodat de koeien het hele jaar door buiten kunnen lopen en al hun behoeften in de natuurlijke stal kunnen vervullen. Daarnaast zal er op ons land een melkwagen komen, dat is pas mogelijk als we meer aaneengesloten grond hebben.

Overigens houden we voldoende ruimte voor de weidevogels, het bos mag daar niet mee gaan concurreren. Zo werken we aan een biodivers landschap.

De losse pacht maakt het ons niet makkelijk, het geeft veel onzekerheden. Elk jaar een ander perceel geeft ons ook niet de kans om goed voor de bodem en omgeving te zorgen – Corné

Wat is je droom?

“Grond dichter bij de boerderij, zodat we meer tijd zullen krijgen, die we kunnen besteden aan het verbeteren van het landschap. Dan kunnen we ook starten met onze mobiele melkwagen, kunnen de koeien dag en nacht in de wei en kunnen we meer aandacht steken in het verbeteren van de biodiversiteit. Zo kunnen we bouwen aan een prachtige boerderij waarin alles samenkomt, met de koeien om ons heen in een gezond en mooi landschap. Dat is mooi voor iedereen in de omgeving.”

“Ik wil per se dat het vee dag en nacht buiten kan staan. Het vleesvee, en jongvee doen dit al, nu de melkkoeien nog.”

Met onze eigen grond kunnen we nog beter zorg dragen voor de omgeving en de bodem. Dan kunnen we de biodiversiteit volledig tot zijn recht laten komen. Laat ons het landschap maar creëren. We weten hoe we het moeten behouden en beheren. Ik weet hoe ik moet boeren, met zorg voor de omgeving en de natuur.

Hoe werk jij mee aan de transitie?

“Wij gaan verder dan Skal en USDA, de regels voor biologisch boeren. Wij telen ons eigen voer, fokken onze eigen kalveren op en werken daardoor met een gesloten kringloop. We willen nog beter zijn voor het vee en ook de consument. En zeg nou zelf, chemie op je eten dat wil je toch niet?

Wij bieden een gezond product aan de mens en laten de natuur het werk doen, op een manier waarin ook de middenklasse mee kan doen. Iedereen moet gezond voedsel kunnen eten. In ons bedrijf gaan natuur en landbouw heel goed samen.”

Wat roept het Van Gogh Nationaal Park in je op?

Een geweldig landschap. Ik wil iedereen kunnen laten genieten van het landschap dat ik hier creëer. Mensen zijn hier welkom om te genieten, te wandelen en langs te komen bij ons en onze winkel te bezoeken.

Hier kun je beleven, ik vertel maar al te graag wat hier te vinden is. – Yvonne

Hoe kunnen we met aardpeer je helpen om deze droom te verwezenlijken?

“Aardpeer koopt de grond, zo verbinden mensen zich met biologische landbouw en ons bedrijf. Onderdeel hiervan is dat je dichter bij je eten komt te staan, begrijpt wat je koopt in de supermarkt en waar je voedsel vandaan komt. Aardpeer neemt mensen mee in hoe het zit. Daarbij helpen jullie ons indirect ook bij ons plan om straks op ons land de mobiele melkstal en mobiele kippenstal te plaatsen zodat de dieren allemaal buiten kunnen blijven.

We hebben hier een gezond bedrijf. Met een beetje hulp bij langjarige toegang tot grond kunnen we het gaan doen. Dat helpt ons weer groeien op biologisch gebied. Het zou namelijk helemaal geen luxe moeten zijn, het moet iets van iedereen zijn.

Wij beheren het landschap voor de maatschappij en de community van Aardperen geeft ons deze kans!”

Wat is je oproep aan de community van aardperen?

Als we het straks op pootjes hebben, is iedere investeerder welkom om te komen kijken. Te zien waar het geld heen gaat. Je bent hier welkom.

We produceren hier gezond voedsel met een goede samenwerking met de natuur. Kom het zien, beleven en vraag alles wat je wil. Ook de kritische vragen. Zo word je pas echt bewust van je voedsel en wat bio inhoudt.

Dit is de familie Linschoten, onze nieuwe Aardperen!

Yvonne, Shannon, Frank, Corné en de nieuwste generatie Linschoten: kleine Maya.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
De Doortjeshoeve