aardpeer

Jan Rein de Jong

Hoeve Gaastzigt

Dit is Jan Rein de Jong en hij beheert kruidenrijke weilanden voor weidevogels met samen met zijn koeien en geiten. Een echt vogel paradijs!

Dit is Jan Rein de Jong en hij beheert kruidenrijke weilanden voor weidevogels met samen met zijn koeien en geiten. Een echt vogel paradijs!

evenementen

Wij veranderen de wereld, en jij kan er bij zijn! Iedereen die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en grotere soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, is welkom.

bekijk alle evenementen

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
Hoeve Gaastzigt