aardpeer

Stichting Het Anker

Stichting Het Anker is de plek waar BD boeren de kans krijgen om aan de slag te gaan. Wij ondersteunende ze door een deel van de gronden mee op te kopen om ze in eerlijke pacht uit te brengen.

Stichting Het Anker is de plek waar BD boeren de kans krijgen om aan de slag te gaan. Wij ondersteunende ze door een deel van de gronden mee op te kopen om ze in eerlijke pacht uit te brengen.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
Stichting Het Anker