kind-drijft-koeien-in-weide-met-bomen

Astrid van Zon – Urtica de Vijfsprong

locatie
Vorden, Gelderland

soort bedrijf
gemengd bedrijf (koeien, kippen, varkens)

oppervlakte
80 hectare

Wie ben je en hoe zie je bedrijf eruit?

“Mijn naam is Astrid van Zon, directeur-bestuurder bij Urtica de Vijfsprong, een zorgbedrijf en biologisch dynamisch landbouwbedrijf. Onze cliënten werken in onze (pluk)tuin, de melkveehouderij, zuivel en winkel en dragen ieder bij vanuit hun individuele kwaliteit. Dit toont zich in hoe iemand handelt en op eigen wijze bijdraagt. Alle grond die we gebruiken wordt gepacht, waarvan 20 hectare volgens de natuur inclusieve principes van Aardpeer.”

Wat is je droom?

“Behalve voor de duurzame productie van voedsel is toegang tot grond essentieel voor hoe mensen zich ontwikkelen in hun leven. Zoals sla hier kan uitgroeien tot sla, zien we ook graag dat mensen kunnen groeien in wie ze zijn en in een sociale samenhang. Zowel voor hen als onze voedselproductie geldt daarbij dat verbinding met de aarde en de kosmos van wezenlijk belang is.”

“Behalve voor de duurzame productie van voedsel is toegang tot grond essentieel voor hoe mensen zich ontwikkelen in hun leven. Zoals sla hier kan uitgroeien tot sla, zien we ook graag dat mensen kunnen groeien in wie ze zijn en in een sociale samenhang.”

Hoe kan Aardpeer je helpen om deze droom te verwezenlijken?

“Ik zie in Aardpeer een beweging die samenwerking tussen boeren en tuinders stimuleert, en burgers onderdeel maakt van een gedeelde transitie. Met de aankoop en het beschikbaar stellen van grond, wordt de duurzame toegang tot grond veilig gesteld. Zelf ervaren wij dat het rond De Vijfsprong goed is om mensen, die verantwoordelijkheid willen dragen voor hun omgeving, met elkaar en ons te verbinden. Dat gun ik Aardpeer ook.”

Als je in de tijd terug kon reizen, welk advies zou je jezelf dan geven?

“Ik zie manieren om te komen tot een betere wereld, maar wil het altijd samen doen. Hoewel ik graag een route uitstippel en bewaak, moet ik mensen waarmee ik reis de tijd gunnen om die ook eigen te maken. Het gaat zo snel als de langzaamste gaat en dan ligt temporiseren voor de hand. Verder adviseer ik mezelf om tegen de gebaande paden in te blijven gaan. Heb het lef om andere keuzes te maken dan waar de beschikbaarheid van geld ons toe leidt.”