aardpeer

Burgerboerderij de Patrijs

Dit is de Patrijs waar ze geloven dat het anders kan. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, waarin we niet uitputten maar verrijken!

Doneren aan Campagne | Samen voor grond I

Een grote transformatie

De Patrijs transformeert een gangbaar melkveebedrijf in Laren naar een gemengd en agro-ecologisch bedrijf, dat producten levert aan mensen in de directe omgeving. Het huidige systeem is niet houdbaar: niet voor onze omgeving en ook niet voor onze boeren. Bij De Patrijs geloven ze dat het anders kan. Het is tijd om een nieuwe relatie met de omgeving en de grond op te bouwen, op een nieuw gemengd bedrijf met koeien, kippen, een tuinderij, bomen en meer.

Niet uitputten maar verrijken

Ze gaan uit van natuurlijke principes. Ze willen een divers systeem creëren dat tegen een stootje kan en zijn omgeving niet uitput maar verrijkt. Ook gaan ze werken aan een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In balans met de omgeving betekent grondgebonden werken, met zoveel koeien als past bij de grond, ongeveer 1 koe per hectare. Die koeien lopen uiteraard lekker in de wei: goed voor het dierenwelzijn.

Kringlopen sluiten

Uiteindelijk willen ze ook steeds meer kringlopen gaan sluiten: niets weggooien en gebruiken wat er is. Dat past heel goed bij een gemengd bedrijf. Wat ontbreekt op de boerderij, kopen we in de regio. Zo voorkomen we onnodig gesleep van grondstoffen en milieuschade ver van huis.

Meer natuur en een mooier landschap

Ze gaan werken volgens natuurlijke principes en gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Zo ontstaat ruimte voor planten en dieren. De patrijs is hierbij hun gids: kunnen ze het deze boerenlandvogel naar de zin maken, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Gezond voor jou

Ze zetten hun producten af binnen 15 kilometer van het bedrijf. Niet bij de supermarkt, maar direct bij een verslokaal bij de consument in de buurt: geen overbodige tussenstappen, zonder onnodige voedselkilometers. Ze leveren ook producten van boeren uit de directe omgeving. Zo weet jij precies wat je koopt: vers en gezond. Hun producten zijn niet biologisch gecertificeerd maar ze werken wel volgens vergelijkbare principes. De boeren krijgen voor hun werk een eerlijke prijs: een prijs waarmee de boerderij straks duurzaam en zelfstandig kan voortbestaan.

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
Burgerboerderij de Patrijs