aardpeer

Simon, Katja, Wytze en Sacha

De Jonge Voedselbosboeren

Een kaal grasland omtoveren tot een aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig landbouwsysteem dat lééft. Dat is de gezamenlijke missie van De Jonge Voedselbosboeren.

Bekijk campagne

Ontmoet de derde Samen voor Grond III boer

Een kaal grasland omtoveren tot een aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig landbouwsysteem dat lééft. Dat is de gezamenlijke missie van De Jonge Voedselbosboeren. Met steun van Aardpeer hopen Simon, Katja, Wytze en Sacha dit te realiseren op 13 hectare grond ten zuiden van Arnhem, waar voedselbosbouw en natuurvriendelijke akkerbouw samenkomen.

De toekomst van de landbouw op een klein stukje Gelderland

Op een unieke locatie aan de rand van Arnhem komen stad, landbouw en natuur bij elkaar. Op het noordelijkste punt van landschapspark Lingezegen ligt een kavel van 13 hectare dat de provincie Gelderland in het voorjaar van 2024 verkoopt. De voorlopige gunning is gewonnen door Wytze, Katja, Simon en Sacha – gezamenlijk ‘De Jonge Voedselbosboeren’ – met hun plan voor ‘Voedselbos De Laar’. Het wordt een gelaagd en gevarieerd mozaïeklandschap waar voedselbossen en natuurinclusieve akkers elkaar afwisselen. De Jonge Voedselbosboeren leggen hier drie voedselbossen aan, elk met andere opbrengsten. Zo kunnen ze leveren aan buurtwinkels, (online) supermarkten, restaurants én buurtbewoners. Sterker nog, buurtbewoners kunnen met oogstabonnementen zelf meedelen en meedoen met de oogst.

Jonge Voedselbosboer Sacha: “In Voedselbos De Laar kunnen mensen elkaar ontmoeten, samen oogsten, proeven, ontdekken en genieten. Dit alles in balans met de natuur en het landschap. Hier maken we landbouw weer aantrekkelijk - en hoopvol voor toekomstige generaties. Eigenlijk een toekomstbeeld voor de Nederlandse landbouw, maar dan op een klein stukje Gelderland. Dat is Voedselbos De Laar.”

Grote dromen én handen in de klei

De Jonge Voedselbosboeren zijn, zoals hun naam al verraadt, nieuwkomers in de agrarische wereld. Toch hebben Wytze (23), Katja (26), Simon (29) en Sacha (23) in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met voedselbosbouw. Katja heeft er een masterthesis over geschreven en is nu adviseur biodiversiteit, Wytze en Sacha werken al drie jaar voor Stichting Voedselbosbouw Nederland en geven nu zelfs aan de Universiteit van Amsterdam het allereerste universiteitsvak over voedselbossen ter wereld.

Simon: “We zijn alle vier echt gegrepen door voedselbossen en er op allerlei manieren mee bezig. Ikzelf heb in Italië stage gelopen bij boeren die met voedselbos-achtige systemen werkten en ben nu volop aan het experimenteren met voedselbosproducten als amandel, kaki en daslook. We hebben ook allemaal ontwerpcursussen gevolgd en meegeholpen op plantdagen in verschillende voedselbossen. Het enige wat nog ontbreekt is een eigen voedselbos. Deze kavel in Park Lingezegen is een unieke kans die we willen pakken.”

De Laar: nieuw hoofdstuk in een rijke geschiedenis

Het is niet zonder reden dat de vier hun pijlen hebben gericht op deze specifieke kavel. De percelen bevinden zich op grond die zeer geschikt is voor de teelt van noten- en fruitbomen. Bovendien biedt de bijzondere ligging van de kavel, op steenworpafstand van Arnhem, kansen om een hechte gemeenschap te vormen rondom Voedselbos De Laar. In een deel van het voedselbos kunnen buurtbewoners straks zelf komen oogsten.

De naam ‘De Laar’ verwijst naar het 19e eeuwse buur- of boerschap dat zich vroeger ten noorden van de kavel bevond. Wytze: “De Laar betekent oorspronkelijk zoiets als ‘een open plek in het bos’ of ‘het door de nabije bewoners intensief benutte gedeelte van het bos’. Ook de huidige weg die langs het noorden van de kavel loopt en de Arnhemse woonwijk ten noordoosten van de kavel zijn hiernaar vernoemd. De invulling van Voedselbos De Laar is geïnspireerd op deze historische betekenissen.”

Voedselbosboeren en Herenboeren trekken samen op

Om aan te sluiten bij het landschap, mag maximaal 50% van de te kopen percelen bebost worden. Voor de open delen van Voedselbos De Laar werken De Jonge Voedselbosboeren de komende tijd een samenwerking uit met Herenboeren. Herenboeren, een van de initiatiefnemers van Aardpeer, heeft in de buurt van de kavel al een boerderij met zes hectare grond.

Katja: “Vanwege grote belangstelling is Herenboeren Lingezegen op zoek naar extra grond, onder andere om voedergewassen en groenten te telen. De samenwerking biedt daarom een uitgelezen mogelijkheid om ook op het open gedeelte voedsel te verbouwen op een natuurinclusieve manier.”

Een project voor de eeuwigheid

Voor De Jonge Voedselbosboeren is het duidelijk: dit project realiseren ze niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor de generaties die nog komen. Simon: “Het voedselbos wordt steeds productiever en sommige soorten, bijvoorbeeld een tamme kastanje, worden wel honderden jaren oud. Een samenwerking met Aardpeer maakt het mogelijk om het voedselbos zo lang mogelijk te laten voortbestaan. Dit is het laatste puzzelstukje in het verwezenlijken van onze voedselbosdroom.”

29 februari 2024 starten we met de verkoop van de Samen voor Grond III obligaties. Met de opbrengst uit deze uitgifte gaan we onder andere de grond voor De Jonge Voedselbosboeren kopen. We houden je op de hoogte!

An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
An image without an alt-tag, notify our admins!
Bekijk campagne

evenementen

Wij veranderen de wereld, en jij kan er bij zijn! Iedereen die wil bijdragen aan een vitale bodem, gezond eten en grotere soortenrijkdom en die wil helpen om dat voor de komende zeven generaties zo te houden, is welkom.

bekijk alle evenementen

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
De Jonge Voedselbosboeren