aardpeer

Aardpeer brengt natuur en landbouw in balans via grond


Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Eén van de vier initiatiefnemers van Aardpeer en directeur van Wij.land, Danielle de Nie, vertelt hoe.

Landbouw, voedsel en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De afgelopen decennia zijn we in de landbouw een route ingeslagen, die ons verder van de natuur afbracht. Aardpeer wil landbouw, voedsel, natuur én mensen weer met elkaar verbinden via grond. Eén van de vier initiatiefnemers van Aardpeer en directeur van Wij.land, Danielle de Nie, vertelt hoe.

Natuur op het boerenbedrijf

“Er zijn eigenlijk twee belangrijke routes waarop we landbouw en natuur weer met elkaar willen verbinden. Allereerst is dat het terugbrengen van natuur op de boerenbedrijven. Er liggen daar veel kansen, zowel onder als boven de grond. Boerenbedrijven zijn van oudsher een geschikte habitat voor vogels, insecten en zoogdieren, zoals hazen en vleermuizen. Met kleine en grote maatregelen kun je veel bereiken. Denk aan het inzaaien van bloemrijke akkerranden, een ruimere vruchtwisseling aanhouden, het bodemleven stimuleren of het creeëren van nestgelegenheden.”

Natuur over grenzen heen

Daarnaast stimuleert Aardpeer boeren om hun impact op de omgeving te verbeteren. De invloed van een agrarisch bedrijf reikt immers verder dan het erf, bijvoorbeeld als het gaat om stikstof of bestrijdingsmiddelen. “We stimuleren boeren om het gebruik van chemische middelen af te bouwen.”

Met name boeren vlakbij kwetsbare natuurgebieden kunnen veel verschil maken. Wij.land werkt op diverse plekken met boeren rondom natuurgebieden samen.

“Op veel van die plekken zien we ook dat dieren zich niets aantrekken van grenzen. De zwarte sterns in de Vechtplassen broeden in de natuurgebieden, maar zoeken hun voedsel op de landbouwpercelen daaromheen. Met extra grond kunnen boeren meer ruimte creeëren voor natuur op hun bedrijf, bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers. Zo creëren we bufferzones.”

Plannen op basis van eigen wensen en ambities

De ene boer wil iets met weidevogels, de ander iets met bloemrijke randen. Iedere ondernemer en ieder omgeving is uniek. Aardpeer werkt met boeren die zelf een sterke motivatie hebben om aan de slag te gaan. “We schrijven niet voor wat boeren moeten doen, maar ze komen zelf met een plan om de biodiversiteit te versterken. Vervolgens kijken we ieder jaar of er verbetering heeft plaatsgevonden.”

Grond als sleutel

“Voor mij is de missie van Aardpeer geslaagd als we boeren, burgers, bodem en biodiversiteit weer met elkaar kunnen verbinden via grond. Boeren kunnen duurzamer boeren, burgers staan weer in verbinding met hun voedsel en de bodem en biodiversiteit profiteren daarvan. We beginnen nu relatief klein, maar onze ambitie is groot. We willen eerst leren, daarna opschalen en nog veel meer boeren helpen.”

laatste nieuws

Wij maken Nederland groener, hectare per hectare! Een verhaal van succes en hoop en dat delen we graag met je!

bekijk al het nieuws
Aardpeer brengt natuur en landbouw in balans via grond