knielende-man-onderzoekt-bodem

aardpeer-boer worden

aardpeer-boer worden

Hoe gaan aardpeer-boeren te werk?

Aardpeer-boeren zetten zich in voor het stimuleren van de natuurlijke werking van de bodem en het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. Ze bevorderen de positieve impact, die het bedrijf heeft op natuur en landschap. Ook zorgen ze voor een verbinding van het bedrijf met haar directe omgeving.

Op dit moment is de eerste ronde van aanmelden afgesloten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan laten we je weten wanneer je je weer kan aanmelden!

wat krijgen aardpeer-boeren hiervoor terug?

We vragen van boeren extra inspanning. Naast het draaien van een bedrijf verwachten we dat ze goed voor de grond zorgen en hun omgeving actief betrekken bij hun activiteiten. Dat vragen we niet alleen voor de grond die ze nieuw in beheer krijgen, maar ook voor de grond die ze ál beheren. En ja, die extra inspanning moet gefaciliteerd worden. Hieronder lees je hoe.

Pachtprijs

Een ‘natuurvriendelijke’ pachtprijs, gebaseerd op het voortbrengend vermogen van de grond. De marktwaarde van de grond is in het aardpeer-model niet leidend voor de pachtprijs. In de huidige omstandigheden zal dit dus vaak betekenen dat de pachtprijs lager ligt dan wat gangbaar is in de markt.

Voortgang

Aardpeer-boeren maken elk jaar een verbeterplan voor hun bedrijf. Dat kunnen grote of kleine stapjes zijn, maar wél elk jaar vooruitgang. Daarnaast worden aardpeer-boeren onderdeel van een aardpeer-netwerk dat minimaal 1 x per jaar in kleine groepjes bij elkaar komt. De boeren beschrijven elk jaar welke verbeteringen ze hebben bereikt.

Support

Vanuit aardpeer is er regelmatig contact met de aardpeer-boeren bijvoorbeeld door het organiseren van bedrijfsbezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt de voortgang op de jaarplannen en eventuele knelpunten besproken. Boeren die dat op prijs stellen, kunnen we op weg helpen of doorverwijzen naar een netwerk van experts en adviseurs dat aardpeer heeft.

Erfpacht

Boeren krijgen een lange termijnperspectief doordat de grond voor 30 jaar in erfpacht wordt uitgegeven.

Certificering

In de overeenkomst wordt een bepaald duurzaamheidsniveau vastgelegd, bijvoorbeeld een certificering als SKAL of Demeter, aansluiting bij Herenboeren NL of andere meetbare prestaties.

Aardpeer-Marleen Annema-DEF-LR-6860